The Family

The family


När jag blev kontaktad för att fotografera en familj med barn och barnbarn så var önskemålet att de ville bli fotograferade vid en fors eller vattenfall.En fotografering som kräver en del planering då det ska vara lätttillgängligt, då man har små barn.Valet förll på Hallamölla, Fast lite nedanför forsen därVerkeån är lite stillsammare.


Sofia Persson Photography

Pella P.hoto ©2017 All rights reserved